Projektin tulokset

Vuosina 2015-2019 toiminut Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti järjesti yhteensä neljät yleisökaivaukset ja kahdet koululaiskaivaukset. Lisäksi projekti järjesti erilaisia tapahtumia Kangasniemellä: yleisöluentoja, metallinetsijöiden koulutuspäivän sekä 1800-luvun teekutsut. Projekti tuotti verkkosivuilleen hieman alle 60 pienempää tai suurempaa juttua projektin toiminnasta ja sen aihepiiriin liittyvistä löydöistä ja ilmiöistä. Lisäksi projektin nettisivulle koottiin koululaisia varten monipuolinen opetusmateriaali, joka julkaistiin 2019. Projektissa tuotetiin seuraavat tutkimusraportit, artikkelit ja opinnäytetyöt:

Lempiäinen-Avci, M. 2018. Kasvimakrofossiilianalyysi, Kangasniemi Kirkonseutu. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Mannermaa, K. 2017. Luuanalyysi: Kangasniemi kirkonseutu. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Mannermaa, K. 2017. Luuanalyysi: Kangasniemi Leskelä. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Moilanen, U. 2015-2019: Yht. 40+ juttua projektin nettisivulla.

Moilanen, U. 2015. Lääketieteellinen turismi 1700-luvulla ja terveyslähteiden arkeologiaa. Kalmistopiiri 17.6.2015.

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2019. Terveyslähteet historiallisen ajan muinaisjäännöksinä. Suomen Museo 2016-2017: 99-115. (vertaisarvioitu)

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2018. Osallistavaa arkeologiaa Kangasniemellä. Arkeologia NYT! 1/2018: 22-25.

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2017. Esinelöytöjen kuvastama arki 1800-luvun maaseudun säätyläistaloissa – Esimerkkinä Kangasniemen Suurolan kylä. Ennen ja nyt. Historian tietosanomat 4/2017, Materiaalinen 1800-luku, osa II. (vertaisarvioitu)

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2017. Kangasniemi, Leskelä. Historiallisen ajan pihapiirin ja kivikautisen asuinpaikan arkeologinen kaivaus 6.-18.7.2016 ja 26.-30.9.2016. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2016. Kaangasniemi Elämänlähde. Historiallisen ajan terveyslähteen koekaivaus 6.-10.7.2015. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi.

Moilanen, U., Närväinen, N. & Kumpulainen, M. 2018. Kangasniemi, Kuoliosaari Metallinetsinharrastajan ilmoittaman löytöpaikan tarkastus 21.8.2018. Museoviraston arkisto.

Närväinen, N. 2015-2019. Yht. noin kymmenen juttua projektin nettisivulla.

Närväinen, N. Kangasniemi, Leskelä, arkeologinen tutkimusraportti vuoden 2018 kaivauksista.

Närväinen, N. & Moilanen, U. 2018. Kangasniemi, Kirkonseutu Mahdollisen taistelupaikan kaivaus 2.-12.7.2017. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Pienimäki, A. 2017. Kangasniemen löydöt mukana konservointimenetelmien tutkimuksessa. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Ranta, T. 2018. Metallinilmaisinharrastajien arkeologinen koulutus Suomessa: tavoitteet ja vastaanotto. Kandidaatintutkielma, Helsingin yliopisto, Kulttuurien osasto, Arkeologian opintokokonaisuus.

Ranta, T. & Moilanen, U. 2019. Opetusmateriaali kouluille tällä verkkosivulla.

Savunen, N. 2015. Kasvimakrofossiilianalyysi, Kangasniemi, Elämänlähde. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Vajanto, K. 2018. Tuntemattoman mustan aineen tutkiminen. Nanomikroskopiakeskus, Aalto-yliopisto, syyskuu 2018.

Vanhanen, S. 2017. Kasvimakrofossiilitutkimus, Kangasniemi, Leskelä. Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projekti.

Projektissa pidettiin myös seuraavat esitelmät:

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2017. Kivikautisen asuinpaikan yleisö- ja koululaiskaivaus Kangasniemellä. Esitelmä Museoviraston arkeologisten kenttätöiden esittelypäivillä.

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2017. Terveyslähteet inventoinnissa ja peltoalueiden kartoitukset 1800-luvun tutkimuksessa. Esitelmä Museoviraston arkeologisten kenttätöiden esittelypäivillä.

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2016. Health tourism of the 1800s as a European and a local phenomenon. Evidence from contemporary sources and archaeological excavations. Esitelmä 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssissa 2016 Helsingissä.

Moilanen, U. & Närväinen, N. 2015. People, Nature and Past in Rural Finland – Combining a community project and a scientific study. Esitelmä konferenssissa X Nordic Meeting on Stratigraphy Helsingissä.

Närväinen, N. & Moilanen, U. 2018. Starting from Scratch – Community Archaeology project in Rural Finland. Esitelmä konferenssissa European Association of Archaeologists, 24th meeting, Barcelona.

Närväinen, N. & Moilanen, U. 2017. Esinelöytöjen kuvastama pitkä 1800-luku maaseudun säätyläistalossa. Esitelmä 1800-luvun tutkimuksen verkoston vuosikonferenssissa 2017 Jyväskylässä.

Närväinen, N. & Moilanen, U. 2016. Muistin ja muistojen paikat Kangsniemellä. Kolme esimerkkiä tarinaperinteen arkeologisesta potentiaalista. Esitelmä Arkeologipäivillä 2016 Lammilla.