Oppimisympäristöt ja tiedonhaku

Arkeologit tekevät työtään niin maastossa kuin kirjoituspöydän ääressä. Arkeologisten tutkimusraporttien pohjalta on siksi suunniteltu sekä luokkaympäristöön että ulos luontoon soveltuvia tehtäviä.

Kysymykset, selitykset ja esiin tulevat aiheet kannattaa mahdollisuuksien kirjata muistiin luokka-asteelle soveltuvalla tavalla: muistiin kirjoitettavat asiat muotoillaan yhdessä ja opettaja tai oppilas kirjaa ne muistiin. Muistiinpanoja voidaan tehdä paperille, liitu- tai valkotaululle, tietokoneelle tai pädille.

Ajatusten kiteyttäminen tekstiksi ehkäisee väärinymmärryksiä ja vuoropuhelu voi avata uusia näkökulmia. Muistiin merkitseminen antaa oppilaille varmuuden siitä, että heidän ajatuksensa on kuultu. Puheen muokkaaminen tekstiksi myös jättää keskusteluun hyödyllisiä ja hedelmällisiä taukoja. Ne antavat aikaa kypsytellä ajatuksia ja tarjoavat enemmän valmistautumisaikaa tarvitsevillekin tilaisuuden osallistua keskusteluun.

Kun esiin nousseet asiat merkitään muistiin, aiheisiin voidaan palata vielä myöhemmin tehtävän aikana tai seuraavalla kerralla tai vaikkapa eri aineen tunnilla, kun samoja teemoja käsitellään tai asiasta on hankittu lisätietoa. Jos tuloksista on tehty muistiinpanoja taululle ja taulu pitää välillä pyyhkiä, teksteistä kannattaa ottaa kuva. Nykyisillä sähköisillä apuvälineillä muistiinpanoja voidaan tehdä ja ottaa kuvia melko vaivattomasti myös muualla kuin luokkahuoneessa.

Tiedonhaku

Oppilaat voivat hankkia lisätietoa itsenäisesti tai ohjatusti sekä koulussa, kirjastossa tai kotona. Yksinkertaisimmillaan tiedonhakua voidaan harjoitella esimerkiksi etsimällä selityksiä vaikeaselkoisille sanoille raporteista, kirjallisuudesta ja verkkolähteistä. Tiedonhaku verkosta mobiililaitteilla tai tietokoneella on hyödyllistä siksikin, että se voi tuottaa uusia mielleyhtymiä: sama käsite voi liittyä useaan aihealueeseen.

Tiedonhaussa kannattaa käydä myös läpi raporttien lopussa oleva lähdeluettelo, josta voi löytyä hyviä kirjavinkkejä. Joissakin tehtävissä lisätietoja voi hakea myös Kangasniemen kunnankirjaston kotiseutukokoelman digitoiduista kirjoista osoitteessa: digi.kirjastot.fi/collections/show/98