Kulttuurikerros

Kulttuurikerroksella tarkoitetaan ihmisen toiminnan tuloksena syntyneitä maakerroksia, jotka voivat sisältää likaantunutta (esimerkiksi nokeentunutta) maata, paikasta toiseen siirrettyjä maa-aineksia, jätteitä, rakennusten purku- tai rakennusjätettä sekä esineitä. Kerrosten järjestys antaa tärkeää tietoa siitä, mitä paikalla on menneisyydessä tapahtunut.

Kulttuurikerros voi häiriintyä esimerkiksi kaivamisesta tai muusta maanmuokkauksesta, minkä vuoksi muinaisjäännösalueilla ei saa kaivaa ilman lupaa. Esinelöydöt ovat vain yksi arkeologisen tiedon lähde. Parhaan tiedon menneisyydessä tapahtuneesta toiminnasta arkeologille antaa häiriintymätön, koskematon, kulttuurikerros eli maa, jota ei ole myllätty pintakerrosta syvemmältä.

Ihmisen toiminta voi näkyä esimerkiksi värjääntyneenä tai hiilensekaisena maana, kuten kuvassa Kangasniemen Elämänlähteellä. Kuva: Ulla Moilanen.