Tutkielma metallinetsijöille suunnatusta koulutuksesta

Tanja Ranta teki keväällä 2018 Helsingin yliopistoon kandidaatintutkielman metallinetsijöille suunnatuista koulutustilaisuuksista. Tutkimusaineistossa oli mukana myös Kangasniemellä syksyllä 2017 järjestetty tilaisuus. Työssä pyrittiin mm. kartoittamaan koulutustilaisuuksien tavoitteita sekä pohtimaan sitä, kohtaavatko kouluttajien ja yleisön odotukset tapahtumista. Ranta toivoo tutkielman myös toimivan keskustelun herättäjänä metallinetsijöille suunnatun arkeologisen koulutuksen merkityksestä, tavoitteista ja keinoista sekä siitä, miten resursseja kannattaisi kohdentaa ja…

Kangasniemen löydöt mukana konservointimenetelmien tutkimuksessa

Teksti: Aleksi Pienimäki Arkeologiset rautaesineet ovat aiheuttaneet harmaita hiuksia kokoelmien hoidosta vastaaville museoammattilaisille niin kauan kuin maalöytöjä on museoissa säilytetty. Maasta nostetuissa rautaesineissä alkaa usein pian löytymisen jälkeen aivan omanlaisensa voimakas korroosio, joka usein johtaa esineen lohkeilemiseen niin, että pinta hilseilee vajaan sormenkynnen kokoisina palasina pois ja jäljelle jää vain kuoppainen ja muodoton esineen raato.…