Hiisilammella 1950-1960 -lukujen vaihteessa

Kangasniemeläinen Tuula Närväinen (os. Jurvanen) lähetti projektille kuvan, joka on otettu Etelä-Hiisilammella 1950-1960 -lukujen vaihteessa. Kuvassa on viikottain kokoontunut Kangasniemen seurakunnan miesten raamattupiiri. Talvikaudella kokoontumispaikkana oli seurakuntakoti ja kesäisin vanha leirimaja, miestenpiiriläisten kesämökit tai kesäinen luonto. Kuvassa vasemmalla on Edvard Pynnönen, toinen oikealta on Lauri Jurvanen. Tuula Närväisen kertoman mukaan Hiisilampi oli 1950-1960 -luvuilla myös…

Rapalan kallioluolat: Isonvihan piilopaikka ja maahisten asuinsija?

Rapalanvuori on jyrkkäpiirteinen kallio, jonka pystysuorat seinämät kohoavat 10-20 metrin korkeuteen. Kallion kivilaji on porfyyrista granodioriittia, joka paikoitellen sisältää teräväsärmäisiä pieniä liuskesulkeumia. Kallioilla kasvaa useita erilaisia sammal- ja jäkälälajeja, ja ympäristön suurten haapojen juurelta on löytynyt myös liito-oravien papanoita. (Husa & Teeriaho 2007: 72). Jääkauden aikana kallioon on muodostunut kaksi näyttävää halkeamaa, jotka ovat toimineet…

Kangasniemen hiisi –paikannimet

Kangasniemeltä löytyy muutamia Hiisi –paikannimiä, joista suurin keskittymä löytyy Mikkeliin johtavan tien 13 molemmilta puolilta, viitisen kilometriä keskustasta kaakkoon. Alueella on jyrkkärinteinen Hiisivuori, jonka edessä lainehtii Pohjois-Hiisilampi (paikallisten kielenkäytössä Hiislampi). Pohjois-Hiisilammen vesistöön kuuluu myös pienen joen erottama Etelä-Hiisilampi, jonka itärannalla on jyrkästi lampeen putoava kallio. Etelä-Hiisilammen eteläpuolella on vielä Hiisisuo. Hiisi –paikannimet on etenkin Lounais-Suomessa…