Arkeologiset tutkimusraportit

Arkeologisia tutkimusraportteja laaditaan kaikista arkeologisista tutkimuksista, kuten erityyppisistä arkeologisista kaivauksista. Määrämuotoinen raportti kirjoitetaan myös maastotutkimuksista, joissa alueita tarkastetaan mahdollisten muinaisjäännösten varalta tai käydään selvittämässä tunnetun muinaisjäännöksen kunto. Yksi tutkimustyyppi on pintapoiminta, jossa käydään järjestelmällisesti läpi esimerkiksi juuri kynnetty pelto etsien pintaan nousseita esineitä.

Maassa havaittujen löytöjen ja ilmiöiden tarkka dokumentointi ja sen pohjalta tehty raportti ovat pakollisia ja välttämättömiä osia tutkimusta, sillä arkeologinen tutkimus ei ole toistettavissa, kuten vaikkapa kemialliset kokeet. Arkeologiset kaivaukset tuhoavat kohteen, joten kaikki tieto siitä on saatava talteen niin, että siitä on iloa muillekin tutkijoille myöhemmin. Raportit voivat sisältää hyvin monessa muodossa olevaa tietoa: tekstiä, valokuvia, karttoja, piirroksia, taulukoita ja kaavioita.

Tutkimusraportin muoto

Raportin tulee aina sisältää tietyt asiat, joten ne ovat usein rakenteeltaan hyvin samanlaisia, eikä haluttujen tietojen löytäminen vaadi koko raportin lukemista alusta loppuun. Toisaalta raportissa on aina jonkin verran toistoa, sillä samat asiat on kerrottava eri tarkoituksiin kirjoitetuissa kappaleissa tai luvuissa. Kestoltaan lyhyt tai alaltaan pienikin tutkimus voi tuottaa pitkän raportin.

Esimerkiksi Leskelän historiallisen ajan pihapiirin ja kivikautisen asuinpaikan raportissa heti kansilehteä seuraa raportin tiivistelmä, josta saa yleiskäsityksen raportin sisällöstä. Seuraavaksi tulevat sisällysluettelo ja arkisto- ja rekisteritietolehti, jolla on listattu lyhyesti perustiedot kohteesta ja tutkimuksesta, sekä yleiskartat kohteen sijainnista.

Johdannon jälkeen on vuorossa taustatietoa: kuvaillaan kohteen ympäristöä, maastoa ja läheisten vesistöjen pinnan nousua ja laskua eri aikoina. Sen jälkeen kerrotaan, mitä tiedetään kohteen historiasta vanhojen karttojen, paikallishistorioiden, erilaisten arkistotietojen ja perimätiedon perusteella. Seuraavaksi raportissa käydään läpi se, miten ja milloin kohdetta on aiemmin tutkittu.

Vasta taustoituksen jälkeen seuraavat raportin ydinosat eli menetelmät, havainnot ja löydöt. Kerätyt näytteet ja valitut ajoitus- ja analyysimenetelmät luetellaan, mutta niiden tulokset eivät välttämättä ehdi raporttiin ennen sen valmistumista. Varsinaisen tekstiosuuden päättää yhteenveto. Yleensä raportin lopusta löytyvät vielä lähdeluettelo sekä erilaiset kaivauskartat ja liitteet (ei mukana Leskelän pdf-raportissa).

Muistojen ja tarinoiden Kangasniemi -projektin tutkimusraportit löytyvät kootusti tästä linkistä.